Genel Sekreter

Genel Direktör

Akademik Takım Başkanı

İnternet Ekibi Başkanı

Organizasyon Ekibi Başkanı

Kriz Ekibi

Finans Ekibi

Halkla İlişkiler Ekibi Başkanı

Sosyal Medya Ekibi Başkanı

Basın Ekibi Başkanı